Saulė Matulevičienė

Lietuvos sąrašas
       Atgal
Saulė Matulevičienė

Gimė 1967 m. liepos 17 d. Vilniuje. 1985 m. baigė Vilniaus 9-ąją vidurinę mokyklą, o 1990 m. – Lituanistikos studijas Vilniaus universitete. 1997 m. tapo humanitarinių mokslų daktare, pradėjo dirbti Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedroje, yra šios katedros lektorė. Nuo 2005 m. – etnologinės krypties žurnalo „Liaudies kultūra“ skyriaus redaktorė, nuo 2014 m. – vyriausioji redaktorė. Yra paskelbusi folkloristikos, sakytinės istorijos, kultūrinės atminties tyrimų. 2007–2009 metais vadovavo URM Vystomojo bendradarbiavimo programos leidybiniams projektams. 2010–2012 m. vadovavo nacionalinės lituanistikos programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projektui „Gervėčiai: istorinė atmintis ir tautinis tapatumas“ ...

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų aprašymas

Politikas          

Rinka ir valstybė Taip Tikriausiai taip Tikriausiai ne Ne Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Minimali alga Lietuvoje turi būti smarkiai didinama, net jei tai blogintų verslo sąlygas Lietuvoje.
2. Valstybė turėtų didinti mokesčius, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas. Socialinės paramos ir paslaugų išplėtimas galimas ir racionaliau panaudojant esamas lėšas
3. Viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius turėtų būti sumažintas, net jei dėl to mažėtų valstybės teikiamų paslaugų. Valstybės teikiamos paslaugų nesumažėtų, jei viešojo sektoriaus darbuotojai dirbtų profesionaliai, efektyviai ir atsakingai.