Sakalas Gorodeckis

Tautininkų sąjunga
       Atgal
Sakalas Gorodeckis

Sakalas Gorodeckis gimė 1968 birželio 27 d. Vilniuje. Užaugo Vilniaus krašte Grigiškėse inteligentų politkalinių šeimoje. Tėvas Stasys (S.Radžiūnas) buvo partizaninio judėjimo gen. Vėtros štabo vadas. Mama Ona (Eglė Nemunaitė) nuteista už partizano slaugą; grįžus iš lagerių, dirbo mokytoja. Visą sovietmetį šeima buvo KGB priežiūroje. 1991 m. baigė studijas Maskvos valstybinio universiteto Dirvotyros fakultete, dirbo MA Geografijos institute moksliniu bendradarbiu, studijavo doktorantūroje. Jaunystėje, kartu su broliu Aringu (Sąjūdžio Seimo nariu) įsijungė į etnokultūrinį žygeivių judėjimą, vėliau į Sąjūdį. Studijų metu telkė Maskvos lietuvius bei jaunimą visuomeninei veiklai, kuri išsiplėtė Atgimimo metu. Organizavo antisovietinė ...

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų aprašymas

Politikas          

Rinka ir valstybė Taip Tikriausiai taip Tikriausiai ne Ne Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Minimali alga Lietuvoje turi būti smarkiai didinama, net jei tai blogintų verslo sąlygas Lietuvoje. Minimalus mėnesio atlygis turi būti siejamas su vidutiniu mėnesio atlygiu – siektina, kad minimumas sudarytų ne mažiau kaip pusę vidurkio. Negali būti nustatomas mažesnis minimumas, negu oficiali skurdo riba. Gyventojų pajamų mokestis Turi būti išdėstytas progresine tvarka pagal asmens pajamas, vaikus auginančioms šeimoms – paskirstytas pagal pajamas vienam šeimos nariui. Būtina mažinti mokesčių naštą smulkiems ir vidutiniams verslininkams, ūkininkams, mažesnes pajamas gaunantiems tarnautojams ir darbuotojams.
2. Valstybė turėtų didinti mokesčius, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas. Nustatydami progresinę tvarką gyventojų pajamų mokesčiui, didinsime neapmokestinamąjį minimumą mažesnėms gyventojų pajamoms. Vaikus auginančioms šeimoms gyventojų pajamų mokestis skaičiuotinas nuo vidutinių pajamų kiekvienam šeimos nariui. Mažinsime pridėtinės vertės ir akcizų mokesčius. Diferencijuosime nekilnojamojo turto mokesčius, įvesime reguliacinius mokesčius monopolijoms. Socialiai atsakingam verslui ir mecenatams – mokesčių lengvatos. Savivaldybėms – galimybė vykdyti savarankišką mokesčių politiką.
3. Viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius turėtų būti sumažintas, net jei dėl to mažėtų valstybės teikiamų paslaugų. Viešojo sektoriaus darbuotojų ir valstybės tarnautojų kiekis nemažėja proporcingai tokiu pačiu tempu, kaip mpažė gyventojų kiekis ar gerėtų viešųjų paslaugų kokybė ir aprėptis. Turi būti stiprinami vadybiniai gebėjimai tvarkytis valstybės su mažesniu efektyvesnių tarnautoju kiekiu, siekiant teisingo ir konkurencingo atlygio jiems.