Nijolė Brusokienė

Lietuvos žaliųjų partija
       Atgal
Nijolė Brusokienė

Gimė 1956 m. gegužės 14 d. Kaišiadorių rajone, darbininkų šeimoje. Augo drauge su broliu ir dviem seserimis. 1979 m. tuometiniame Kauno politechnikos institute įgijo aukštąjį inžinerinį išsilavinimą. Po studijų gavusi pasiūlymą dirbti AB “Dainava” persikėlė į Alytų, kur gyvena ir dirba iki šiol. Profesinę karjerą pradėjusi nuo siuvimo meistrės pozicijos, 1981 m. tapo standartų inžiniere, dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo Jaunųjų specialistų tarybos pirmininkė. Vėliau aktyviai įsitraukė į darbuotojų teisių gynimo veiklą – nuo 1986-ųjų buvo siuvimo fabriko “Dainava” profsąjungos komiteto pirmininkė. Lietuvai atgavus nepriklausomybę pradėjo dirbti vadybinį darbą: 1990-2004 m. užėmė Alytaus siuvėjų mokyklos direkto ...

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų aprašymas

Politikas          

Rinka ir valstybė Taip Tikriausiai taip Tikriausiai ne Ne Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Minimali alga Lietuvoje turi būti smarkiai didinama, net jei tai blogintų verslo sąlygas Lietuvoje. Turi būti didinama įvertinant verslo augimą
2. Valstybė turėtų didinti mokesčius, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas. Būtina įtvirtinti viešumo, skaidrumo ir atsakingumo principus esamoje mokesčių sistemoje
3. Viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius turėtų būti sumažintas, net jei dėl to mažėtų valstybės teikiamų paslaugų.