Mindaugas Šimkūnas

Lietuvos sąrašas
       Atgal
Mindaugas Šimkūnas

Gimė 1955 m. rugpjūčio 23 d. Kaune mašinisto Juozo ir medicinos sesers Leonijos šeimoje. Baigė Kauno 21-ąją vidurinę mokyklą (dabar – „Nemuno“ vidurinė mokykla). Baigęs mokyklą studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar – A. Stulginskio universitetas), įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. Pirmąjį politinį krikštą gavo Kaune per vadinamąsias Kalantines. Nuo 1988 m. dalyvavo Sąjūdžio veikloje, buvo pirmųjų suvažiavimų delegatas. Atgavus Lietuvai Nepriklausomybę dirbo tik privačiose struktūrose: AB VITI, UAB „VP Market“. 1996 m. leido rajoninį laikraštį „Atspindžiai“. 1991–1993 m. buvo Danijos ir Lietuvos centro valdybos narys, atsakingas už šalies pradedančiųjų ūkininkų stažuotes Danijoje. Kandidatas steng ...

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų aprašymas

Politikas          

Rinka ir valstybė Taip Tikriausiai taip Tikriausiai ne Ne Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Minimali alga Lietuvoje turi būti smarkiai didinama, net jei tai blogintų verslo sąlygas Lietuvoje.
2. Valstybė turėtų didinti mokesčius, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas.
3. Viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius turėtų būti sumažintas, net jei dėl to mažėtų valstybės teikiamų paslaugų.