Margarita Jankauskaitė

Lietuvos socialdemokratų partija
       Atgal
Margarita Jankauskaitė

Gimiau ir augau Vilniuje. 1983 m. baigiau 39-ąją vidurinę (dabar Naujininkų) mokyklą. 1983-1988 m. studijavau Vilnius dailės institute, o 2002 m., baigusi Vilnius dailės akademijos doktorantūros studijas, įgijau humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. 1989-1996 m. dirbau Lietuvos dailininkų sąjungoje referente. Nuo 1993 m. dėsčiau įvairiose aukštosiose mokyklose – Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus dailės akademijoje, Vilniaus universiteto, Lyčių studijų centre. Šiuo metu dėstau Europos humanitariniame universitete. Nuo 2003 m. dirbu Lygių galimybių plėtros centre. Kartu su kolegomis įgyvendiname tarptautinius ir nacionalinius projektus, kurių tikslas – keisti stereotipines nuostatas pažeidžiamų visuomenės grupių atžvilgiu, mažinti socialinę a ...

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų aprašymas

Politikas          

Rinka ir valstybė Taip Tikriausiai taip Tikriausiai ne Ne Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Minimali alga Lietuvoje turi būti smarkiai didinama, net jei tai blogintų verslo sąlygas Lietuvoje. Klausiama darant prielaidą, kad atlyginimų didinimas kenkia verslui ir visus verslus (stambų ir mikro) suplakant į vieną. Stambus ir vidutinis verslas pelnu turi dalintis su darbo jėga, mokėdamas orius atlyginimus
2. Valstybė turėtų didinti mokesčius, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas. Mokesčių sistema turėtų būti peržiūrėta, kad didesnis krūvis tektų turto, o ne darbo jėgos apmokestinimui
3. Viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius turėtų būti sumažintas, net jei dėl to mažėtų valstybės teikiamų paslaugų.