Lietuvos centro partija

- Nepriklauso jokiai partijai
       Atgal
Lietuvos centro partija

Informacija neįvesta.

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Politikas          

Valstybės valdymas Visiškai sutinku Sutinku Nei taip, nei ne Nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Ar pritariate, kad Lietuvos Respublikos Prezidentui būtų suteikta daugiau galių?

Komiteteto programa


Esminio ilgalaikio tikslo – sustabdyti ES federalizavimą, kuris paverstų Lietuvą periferine ir antrarūše Sąjungos provincija ir lemtų neišvengiamą Lietuvos sugrąžinimą į Rytų geopolitinę erdvę didžiosioms šalims dalinantis įtakos zonas, ir sugrąžinti šalims jų suverenias galias savarankiškai spręsti savo likimą, inicijuojant Sąjungos reformą, kuri būtų įtvirtinta nauja sutartimi;

Šaltinis: http://www.radzvilas2019.lt/p/priedas-nr.html

Lyderio pasisakymas


„Mūsų programos kertinis principas – besąlygiškas nepritarimas ES federalizavimui. Kad ir kaip būtų pertvarkytas ES politinis valdymas, būtina įtvirtinti valstybių atstovavimą Sąjungos politiniuose organuose. Pagrįstai teigiama, kad ES kenčia nuo demokratijos deficito. Daug kalbama apie tai, kad ES valdo nerinkta biurokratinė institucija (Europos Komisija), tačiau mažiau kalbama apie tai, kad pati ES ir jos federalizacija naikina demokratiją ES šalyse narėse. Būtina atkurti demokratijos pradus pačiose šalyse narėse. Be narių atstovavimo būtina įgyvendinti reformas, kurios panaikintų ES įsitvirtinusias nepolitines, taigi ir nedemokratines valdymo formas. Šios formos akivaizdžios – biurokratija ir teisminis valdymas. Institucijos kaip Europos Teisingumo Teismas seniai peržengia savo kompetencijos ribas ir pradeda diktuoti ES šalims vieną ideologiją, kišdamasis net į sritis kaip šeimos politika, kurias Lisabonos sutartis aiškiai paliko išimtinei šalių narių kompetencijai“

Šaltinis: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/vytauto-radzvilo-komitetas-pristate-ep-rinkimu-programa-ir-kandidatu-sarasa-56-1104770?copied

2. Ar pritariate, kad visiems užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės žmonėms būtų sudaryta galimybė turėti ir Lietuvos Respublikos pilietybę?
3. Ar pritariate, kad rinkėjų balsais būtų galima iš pareigų atšaukti Seimo narį?