Laura Radzevičiūtė

Lietuvos centro partija
       Atgal
Laura Radzevičiūtė

Gimė 1981 m. gruodžio 9 d. Prienuose. 1988 – 2000 m. mokėsi Prienų Ąžuolo vidurinėje mokykloje. 2000–2013 m. gyveno ir studijavo Kaune. 2005 m. baigė Kauno technologijos universitetą, kur įgijo socialinės edukologijos bakalauro laipsnį su socialinio pedagogo kvalifikacija. 2008 m. baigė Mylolo Romerio universitetą, įgijo teisės magistro laipsnį. 2011 m. baigė Mylolo Romerio universitetą, įgijo teisės bakalauro laipsnį. 2016 m. Mykolo Romerio universitete suteikta mediatoriaus kvalifikacija. Dirbti pradėjo 2003 m. studijuodama Kauno technologijos universitete, Humanitarinių mokslų fakultete, Užsienio kalbų centre raštvedės pareigose. 2005 m. dirbo VŠĮ „Modilinos“ mokymo centre, direktorės pareigose. Nuo 2006 m. iki šiol (10 metų) dirba ...

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų aprašymas

Politikas          

Rinka ir valstybė Taip Tikriausiai taip Tikriausiai ne Ne Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Minimali alga Lietuvoje turi būti smarkiai didinama, net jei tai blogintų verslo sąlygas Lietuvoje. Privalu surasti tokį minimalios algos didinimo instrumentą,kad verslui, ypač smulkiam verslui, būtų kuo mažesnė finansinė našta.
2. Valstybė turėtų didinti mokesčius, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas. Valstybė turėtų pirmiausiai susitvarkyti su valstybės viešaisiais finansais ir viešųjų pirkimų kontrole, nes būtent šiame sektoriuje "išplaunama" daug valstybės lėšų.
3. Viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius turėtų būti sumažintas, net jei dėl to mažėtų valstybės teikiamų paslaugų. Būtina naikinti neefekyviai veikiančias (besidubliuojančias) valstybės įmones, departamentus;