Kristina Paulikė

Lietuvos sąrašas
       Atgal
Kristina Paulikė

Gimiau 1973 metais kovo 20 d. Plungėje, žemaičių šeimoje. Netrukus su tėvais išsikrausčiau gyventi į Vievį, kur baigiau Vievio gimnaziją bei Vievio meno mokyklą. 1990‒1995 m. Vilniaus konservatorijoje studijavau Fortepijono specialybę ir ir įgijau fortepijono mokytojos bei koncertmeisterės kvalifikacijas. Nuo 1995 metų dirbau meno mokykloje, gimnazijoje, kultūros centre, vargonavau bažnyčiose. 2005 m. baigiau Lietuvos edukologijos universitetą (LEU), įgijau Edukologijos (socialinės pedagogikos) magistro laipsnį, ten pat studijavau Socialinio darbo vadybos magistrantūroje. Tapau socialine pedagoge. Tuo metu buvau išrinkta Elektrėnų savivaldybės socialinių pedagogų, taip pat gimnazijos klasės auklėtojų metodinio būrelio pirmininke. Daug dirbau su p ...

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų aprašymas

Politikas          

Rinka ir valstybė Taip Tikriausiai taip Tikriausiai ne Ne Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Minimali alga Lietuvoje turi būti smarkiai didinama, net jei tai blogintų verslo sąlygas Lietuvoje. Neteisingai suformuluotas klausimas. Reikia pabrėžti, kad verslo sąlygas įtakoja dideli mokesčiai, esama įstatyminė bazė, per mažai institucijų, padedančių smulkiam ir vidutiniam verslui, menka vartotojų perkamoji galia ir didelė valdininkų korupcija. Dalinai verslo galimybes blogina valstybės institucijų ir Savivaldybės darbuotojų biurokratizmas, pradinio kapitalo stoka, didelė konkurencija, sudėtingos kredito gavimo sąlygos.
2. Valstybė turėtų didinti mokesčius, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas. Neteisingai ir per siaurai suformuluotas klausimas. Mokesčius reikia ne didinti, o juos peržiūrėti ir skirstyti efektyviai. Socialinė parama turi būti skirstoma taip, kad ne skatintų žmones jomis naudotis, o padėtų sunkiausiu metu. O padidinus mokesčius, nebūtinai paslaugų kokybė pagerės.
3. Viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius turėtų būti sumažintas, net jei dėl to mažėtų valstybės teikiamų paslaugų. Reikia kalbėti apie viso viešojo sektoriaus veiklos efektyvumą. Paslaugų kokybė dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo neblogėja. Priešingai, tam tikrų sektorių efektyvumas kai kuriose srityje tik padidėtų.Tam pasitarnautų kokybiškos el.sistemos diegimas, dubliuojančių funkcijų panaikinimas, kai kurių įstaigų sujungimas ir/ar panaikinimas.