Joana Korabliovienė

Lietuvos žaliųjų partija
       Atgal
Joana Korabliovienė

Joana Korabliovinė medikė, Inovatyvios medicinos centro doktorantė Atstovauja Lietuvos žaliųjų partija. Nuo 2011 m. kovo mėn. įsikūrusios „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ politinės partijos steigėja, valdybos narė, pirmininko pavaduotoja. Gimė 1987 metais, Vilniuje. Tėvelis dzūkas, mama gimusi Sibire tremtinių šeimoje. Šeimoje augo su sese dvynuke. 2006 m. baigė Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinę mokyklą. 2012 m. baigusi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijas tęsia Valstybiniame mokslinių tyrimu institute, Inovatyvios medicinos centre, kur rašo daktaro disertaciją. Disertacijos tema – atsparios vaistams tuberkuliozes gydymo alternatyvos. 2014 m. baigė International Epidemiological Association mokymus ir įgyjo Tarptautinių epidemiolo ...

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų aprašymas

Politikas          

Rinka ir valstybė Taip Tikriausiai taip Tikriausiai ne Ne Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Minimali alga Lietuvoje turi būti smarkiai didinama, net jei tai blogintų verslo sąlygas Lietuvoje. Būtina didinti neapmokestinamą pajamų dydį, o ne vien minimalų darbo užmokestį
2. Valstybė turėtų didinti mokesčius, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas. Valstybė turėtų mažinti nedirbančiųjų skaičių sudarant palankias sąlygas privačiam sektoriui kurti darbo vietas
3. Viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius turėtų būti sumažintas, net jei dėl to mažėtų valstybės teikiamų paslaugų. Mažinimas turi būti vykdomas atsižvelgiant į tai, koks yra realus konkrečią paslaugą teikiančių darbuotojų poreikis.