Benjaminas Rimdžius

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
       Atgal
Benjaminas Rimdžius

Aš, Benjaminas Rimdžius, gimęs 1979 metais sausio 24 dieną, Gasčiunų kaime Joniškio raj. Mano tėvai – mama Dalė Rimdžiuvienė pensininkė, tėvas Stasys Rimdžius, Gasčiūnų pagrindinės mokyklos direktorius. Sesuo Giedrė. 1993 metais baigiau devynmetę Gasčiūnų pagrindinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojau į Joniškio ŽŪM, kurią baigiau 1997 m. ir įgyjau ūkininko specialybę . 1997 - 2001 m. studijavau Lietuvos Žemės Ūkio Universitete ir įgijau inžinieriaus specialybę . Baigęs LŽŪU pradėjau dirbti Joniškio žemės ūkio mokykloje profesijos mokytoju, o nuo 2002 metų iki dabar dirbu UAB Linas Agro Grūdų centras KŪB technikos vadovu. Esu ūkininkų sąjungos Joniškio skyriaus pirmininkės pavaduotojas, futbolo klubo Strėlės vienas iš steig ...

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų aprašymas

Politikas          

Rinka ir valstybė Taip Tikriausiai taip Tikriausiai ne Ne Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Minimali alga Lietuvoje turi būti smarkiai didinama, net jei tai blogintų verslo sąlygas Lietuvoje.
2. Valstybė turėtų didinti mokesčius, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas.
3. Viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius turėtų būti sumažintas, net jei dėl to mažėtų valstybės teikiamų paslaugų.