Arūnas Eigirdas

Tautininkų sąjunga
       Atgal
Arūnas Eigirdas

Arūnas Eigirdas gimė 1953 m. birželio 11 dieną, Klaipėdoje, architekto ir mokytojos šeimoje. 1971 m. baigė Vilniaus A.Vienuolio v. vidurinę mokyklą, sustiprintos matematikos klasę. 1976 m. Vilniaus universitete įgijo matematiko specialybę. Studijų metais dalyvavo žygeivių judėjime, Istorijos fakulteto Požemio teatro veikloje. Iki 1991 m., dirbdamas Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institute, paskelbė per 20 mokslinių straipsnių sociologinių tyrimų metodikos ir metodologijos, rytų Lietuvos problematika. Nuo 1988 m. aktyviai įsijungė į Sąjūdžio veiklą: dalyvavo MA vykusiame Sąjūdžio steigiamajame susirinkime, buvo steigiamojo Sąjūdžio suvažiavimo delegatu ir mandatų komisijos nariu, Sąjūdžio Vilniaus m. tarybos nari ...

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų aprašymas

Politikas          

Rinka ir valstybė Taip Tikriausiai taip Tikriausiai ne Ne Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Minimali alga Lietuvoje turi būti smarkiai didinama, net jei tai blogintų verslo sąlygas Lietuvoje. Demagogoja, kad tai pablogins verslo sąlygas. Dabar Lietuvos vienas darbuotojas sukuria BVP 75 proc. nuo ES vidurkio, o jo darbo užmokestis sudaro apie 45 proc. atitinkamo ES rodiklio.
2. Valstybė turėtų didinti mokesčius, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas. Ne didinti mokesčius, o sąžiningai paskirstyti ir perskirstyti valstybės sukurtą BVP.
3. Viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius turėtų būti sumažintas, net jei dėl to mažėtų valstybės teikiamų paslaugų. Darbuotojų sk. turi būti mažinamas, bet keliami atlyginimai. Dėl to [paslaugų kokybė tik pagerės.