Andrius Kasparavičius

Emigrantų partija
       Atgal
Andrius Kasparavičius

Gimė 1983 m. rugsėjo 20 d. Raseiniuose, Lietuvoje. 2002 m. baigė Raseinių „Žemaičio“ gimnaziją (dabar – Prezidento Jono Žemaičio). Mokykloje dainavo ir šoko įvairiuose kolektyvuose. Buvo įsitraukęs į jaunųjų gamtininkų veiklą, aplankė du Lietuvos rezervatus ir keletą kitų svarbių gamtos objektų, tarp jų – Drūkšių ekologinio ugdymo mokyklą prie Ignalinos atominės elektrinės. Tyrinėjo branduolinę energetiką Lietuvoje. Tyrimų metu surinkta medžiaga buvo panaudota knygoje „Atžaliečių žodis apie gamtą ir žmogų“. Mokydamasis gimnazijoje aktyviai dalyvavo popamokinėje veikloje: buvo „Maironiečių“ ir „Fotoniečių“ būrelių narys, vedė šokių vakarus-diskotekas, įkūrė mokyklos radijo stotį, organizavo gimnazijos bendruome ...

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

Testas sudarytas atsižvelgiant į artėjančius rinkimus į Lietuvos Respublikos Seimą 2012 m.

Politikas          

Rinka ir valstybė Taip Tikriausiai taip Tikriausiai ne Ne Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Atotrūkis tarp turtingųjų ir vargšų turi būti sumažintas, net jei tai reikštų didesnius mokesčius labiau pasiturintiems
2. Valstybė turėtų mažiau reguliuoti darbuotojų ir darbdavių santykius.
3. Valstybė turi ginti mūsų šalies gamintojų produkciją nuo konkurencijos iš kitų šalių.