Algimantas Olendra

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
       Atgal
Algimantas Olendra

Aš, Algimantas Olendra, gimiau 1954 m. gruodžio 4 d. Kalniškių II k., Piliakalnio apylinkėje (šiuo metu Tenenių seniūnija), Šilalės rajone. Tėvas dirbo miškų darbininku, mama tuomečiame kolūkyje melžė karves, vėliau prižiūrėjo melioracijos griovius. Abu tėvai mirę. Šeimoje augome 6 vaikai: sesuo ir 5 broliai (vienas miręs). Aš esu vyriausias. 1969 metais baigiau Tenenių aštuonmetę mokyklą, 1973 metais – Pajūrio vidurinę, tais pačiais metais įstojau į Žemės ūkio akademijos, Agronomijos fakultetą. 1978 m. baigęs studijas įgijau mokslinio agronomo kvalifikaciją. 1978-1979 m. Šilalės rajono Žemės ūkio valdyboje dirbau augalų apsaugos agronomu-inspektoriumi. 1979-1981 m. tarnavau tuometinėje armijoje. Grįžęs iš armijos 1981-1992 m. ...

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų aprašymas

Politikas          

Rinka ir valstybė Taip Tikriausiai taip Tikriausiai ne Ne Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Minimali alga Lietuvoje turi būti smarkiai didinama, net jei tai blogintų verslo sąlygas Lietuvoje.
2. Valstybė turėtų didinti mokesčius, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas.
3. Viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius turėtų būti sumažintas, net jei dėl to mažėtų valstybės teikiamų paslaugų.